CERTYFIKATY CAMBRIDGE ENGLISH KURSY Z ANGIELSKIEGO TORUŃ

Kursy i certyfikaty Cambridge English

Czy warto zapisać dziecko na kurs przygotowujący do egzaminu i zdobyć certyfikat Cambridge?

Dzięki współpracy nawiązanej z British Council (organizacją reprezentującą Wielką Brytanię w dziedzinie współpracy kulturalnej i edukacyjnej) dajemy naszym uczniom możliwość udziału w kursach przygotowujących do egzaminów i certyfikatów Cambridge English YLE (Young Learners English).

Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków w regionie oferujących taką możliwość.

Certyfikaty Cambridge English to najbardziej renomowane potwierdzenie umiejętności językowych uznawane przez 15 000 organizacji w 130 krajach świata.

Kursy certyfikacyjne rozpoczynają się z opóźnieniem, tzn. 2 listopada, ponieważ ich uruchomienie wymaga zebrania odpowiedniej liczby chętnych i trwa do 31 maja. 90-minutowe spotkania odbywają się raz w tygodniu. Egzamin przewidziany jest w pierwszej połowie czerwca.
Kursy łączą się z dodatkową opłatą egzaminacyjną dokonywaną przed rozpoczęciem kursu, której wysokość jest podyktowana warunkami naszego partnera.
Kursy przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego są specyficzne ponieważ? przygotowują właśnie do egzaminu.

Egzamin jest zewnętrznym potwierdzeniem nabytych umiejętności, uczniowie oswajają się też z systemem testowym (to pomocne podczas egzaminów szkolnych oraz certyfikatów dla starszej młodzieży i dorosłych). W związku z tym, że koncentrujemy się na przygotowaniu do egzaminu, mniej czasu poświęcamy na ogólny rozwój znajomości języka angielskiego.

Dla nas najważniejsza jest jednak efektywna nauka, dlatego zalecamy kursy przygotowujący do egzaminu Cambridge jako dodatkowy kurs oprócz zajęć podstawowych lub dla osób posiadających już odpowiednie umiejętności i chcących je potwierdzić międzynarodowym dokumentem.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!