Jak budujemy program i jakich metod używamy, żeby nauka angielskiego była przyjazna, ciekawa i jednocześnie efektywna?

KOMUNIKACJA

Nasz autorski program oparty jest o metodę bezpośrednią, zakładającą że podstawą efektywnej nauki jest aktywna komunikacja. Naszym podstawowym zadaniem jest to, by uczniowie przyswajali język angielski w sposób aktywny. Najważniejszym celem nauki jest zatem umiejętność rozmawiania. W trakcie lekcji uczeń ma być – w przyjazny sposób – zachęcany do jak najczęstszego mówienia.

ZANURZENIE

Korzystamy również z elementów metody immersyjnej nastawionej na uczenie poprzez tzw. zanurzanie. Angażujemy naszych uczniów do wspólnych zabaw, gier, zadań – oczywiście w małych, 6-osobowych grupach. Skłaniając uczniów do komunikacji w języku angielskim, staramy się wykluczyć z naszych zajęć język polski. Zamiast tego używamy gestów, obrazów, ruchu, by w ten sposób nawiązać komunikacje. Dzięki temu uczniowie przyswajają obcy język w sposób naturalny, tak samo jak uczą się języka ojczystego.

PRZYGODA

Stale wzbogacamy treści naszych kursów o rzeczy aktualne, pobudzające ciekawość, angażujące – zawierające elementy popularnonaukowe, grywalizacje, wykorzystanie technologii czy zjawisk popkulturowych. Chociaż jesteśmy szkołą angielskiego, to nie unikamy sięgania do nauk przyrodniczych. Przeprowadzamy różnego rodzaju lekcje tematyczne, na których uczymy języka w praktyce, niejako przy okazji. Wykorzystujemy w ten sposób różnego rodzaju zainteresowania naszych uczniów, żeby zbudować w nich motywacje i entuzjazm do nauki języka angielskiego. Ten element tzw. edukacja przygodą jest dla nas szczególnie ważny i stanowi o oryginalności i innowacyjności sposobu, w jaki uczymy angielskiego dzieci i młodzież.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!