Poziomy językowe

Czy wiesz, że nauka poprzez zabawę to najlepszy sposób, by dzieci przyswoiły język angielski? Proces ten musi mieć swój porządek – nie można opisać siebie, nie znając słów związanych z rodziną i szkołą. Trudno też opowiedzieć o tym, kim chce się zostać w przyszłości, nie przyswajając wcześniej zasad gramatycznych. Wszystko, także nauka angielskiego, powinna mieć swoją kolejność. Nasza szkoła językowa przybrała porządek przyswajania wiedzy zgodnie z systemem kształcenia językowego: angielski dla dzieci i młodzieży rozpoczynamy od podstawowego poziomu A1, a kończymy na imponującym poziomie C2.

A1

Poziom ten stworzony jest dla dzieci i młodzieży, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką angielskiego. Podczas zajęć w naszej szkole zapoznają się z podstawowym słownictwem związanym z otaczającym światem. Pozwoli to na tworzenie prostych zdań oraz odpowiedzi na podstawowe pytania.

A2

Uczniowie na poziomie A2 potrafią posługiwać się podstawowymi zwrotami po angielsku. Dzieci opisują siebie oraz swoje zainteresowania. Umieją też opowiedzieć o tym, czym zajmuje się druga osoba. Przyswojone słownictwo będzie pożyteczne podczas prostej wymiany zdań.

B1

Na tym etapie nauki w naszej szkole językowej dzieci i młodzież posiadają wiedzę na temat gramatyki oraz zasadniczego słownictwa. Bez większych problemów opowiadają o szkole, rodzinie, zainteresowaniach. Piszą też proste, ale spójne opowiadania, śpiewają piosenki, z zainteresowaniem poszerzają słownictwo.

B2

Na tym poziomie angielski dla młodzieży staje się bardziej zaawansowany. Uczniowie szkoły poznają słownictwo abstrakcyjne. Opowiadają o sytuacjach, które mogą mieć miejsce, tworzą złożone wypowiedzi. Skupiają się na poszerzaniu zasobu słów niezbędnych do tworzenia trudniejszych zdań, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

C1

Uczniowie naszej szkoły rozpoznają większość trudnych słów. Potrafią zrozumieć długie zdania, same również układają bardziej skomplikowane wypowiedzi. Młodzież zyskuje na tym poziomie kompetencje, które umożliwiają im branie udziału w dyskusjach w obrębie grupy.

C2

Dzięki nauce w naszej szkole językowej dzieci i młodzież potrafią bez większych problemów rozpocząć ciekawą dyskusję. Świetnie posługują się językiem obcym w mowie i piśmie. Mają ogromny zasób słownictwa i chętnie uczą się kolejnych rzeczy. Ich wypowiedzi są spójne i płynne. Potrafią wychwycić aluzje i niuanse.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!